סטודנטים בשיעור עם פרופ' ישראל רינגל - המחלקה להנדסת פרמצבטית

ספר טלפונים
טלפונים של סגל המכללה

 

טלפון המכללה הוא: 02-6588000

על מנת להגיע אל המחלקה\האדם המבוקש יש להקיש את השלוחה המתאימה:

לשלוחות של המחלקות השונות

לשלוחות עובדי המכללה לפי א' ב' של שם המשפחה

בואו להיות מהנדסים!