סטודנטים להנדסה בשיעור עם פרופ' תמר רז

קורס הכנה בפיסיקה
קורס ההכנה בפיסיקה מיועד לסטודנטים במחלקות – הנדסת חומרים מתקדמים,
הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית והנדסת חשמל ואלקטרוניקה. במחלקות להנדסת מכונות, חשמל ואלקטרוניקה והנדסת חומרים קורס זה מהווה דרישת קדם.

אחד מתחומי הלימוד החשובים העומדים בבסיס מרבית לימודי ההנדסה הוא תחום הפיסיקה. קורס ההכנה בפיסיקה מיועד לסטודנטים אשר מגיעים ללא ידע מספק קודם בתחום זה, ובנוסף עבור מועמדים אשר למדו פיסיקה אך מעוניינים לרענן את ידיעותיהם כהכנה ללימודים אקדמיים במכללה. הקורס מיועד לסטודנטים במחלקות הבאות: הנדסת חומרים מתקדמים, הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית והנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

בין הנושאים שילמדו בקורס: יחידות פיסיקליות, קינטיקה בממד אחד, כוחות ודינאמיקה, תנועה מעגלית, תנע קווי ועבודה ואנרגיה ולתלמידי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה גם אלקטרוסטאטיקה, כוח חשמלי ושדה חשמלי, זרם חשמלי, התנגדות חשמלית וחוקי קירכהוף.

דרישות אקדמיות:
 • תרגילים: במהלך הקורס יינתנו באתר הקורס תרגילים כעבודת בית, הסטודנטים יידרשו לפתור תרגילים אלו במועדים שייקבעו על ידי המרצה. פתרונות התרגילים יוכנסו במועד מאוחר יותר לאתר הקורס וישמשו כהכנה טובה למבחן הסיום.
 • מבחן סיום: בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב.
 • ציון עובר בבחינה הינו 70, למעט סטודנטים אשר התקבלו על תנאי ציון מעבר גבוה יותר, על סמך החלטת ועדת קבלה וכפי שמופיע להם במכתב הקבלה.
 • המכללה מקיימת שני מועדי בחינה. הציון במועד האחרון אליו ניגש הסטודנט, הינו הקובע.
מתכונת קורס ההכנה בפיסיקה:
  • הלימודים יחלו ביום א' 28/06/2020 וימשכו עד ליום א' 30/08/2020
 • הלימודים בקורס יתקיימו בימים ראשון ורביעי בין השעות 13:30-16:00
 • סה"כ 57 שעות אקדמיות
 • סטודנטים אשר לא יוכלו להשתתף בקורס ההכנה מסיבות חשובות (מילואים, מחלה ומקרים מיוחדים) יפנו למרכז ייעוץ ורישום בצירוף אישורים מתאימים לשם טיפול פרט

small pdf icon  תכנית הלימודים בקורס ומבחן לדוגמא

מועדי הבחינות בתום הקורס:
מועד א': מועד א': 02/09/2020 , מועד ב': 17/09/2020

 

קריטריונים לקבלת פטור ממבחן הסיווג:
 1. מועמדים שעברו בהצלחה את לימודי הפיזיקה במכינת המכללה (או במכינה אקדמית אחרת).
 2. מועמדים שעברו את בחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 65 ומעלה במהלך חמש השנים האחרונות.
 3. מועמדים שלמדו במהלך חמש השנים האחרונות  קורס אקדמי בנושא "מכניקה" במוסד  אקדמי אחר (כולל האוניברסיטה הפתוחה) וקיבלו ציון 60 ומעלה .
 4. מועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי בתחומים מכונות, אלקטרוניקה, חומרים או כימיה – בתנאי שעברו בהצלחה (בציון 70 ומעלה) את הבחינות הנוגעות לתחומי הפיסיקה.
 5. בהתייחס לסעיפים 3,4 – ממועד קבלת הציון המזכה בפטור לפיסיקה  לא יעברו יותר מ-7 שנים.

בואו להיות מהנדסים!