סטודנטים להנדסה בשיעור עם פרופ' תמר רז

קורס טרום בסיסי באנגלית
מועמדים אשר אינם יציגו לפחות רמה "בסיסי" באנגלית ע"י ציון 85 בחלק האנגלית בפסיכומטרי / מבחן אמיר/ אמירם יוכלו להשתלב בקורס אנגלית שיתקיים בחודשי הקיץ.
דרישות קדם הקורס- פסיכומטרי/ אמיר / אמירם בין 70-84 .

מתכונת הקורס:

הלימודים יחלו ביום א' 05/07/2020 וימשכו עד ליום ה' 20/08/2020
הקורס יתקיים בימים א', ג', ה' בין השעות 16:15-19:30.
סה"כ 84 שעות אקדמיות.

מועדי הבחינה באנגלית בתום הקורס יערכו בתאריכים הבאים:

מועד א'- 21/08/2020 בין השעות 08:30-11:30
מועד ב'- 11/09/2020 בין השעות 08:30-11:30

סילבוס ודרישות הקורס יימסרו בתחילת הקורס.

בואו להיות מהנדסים!