תחנת המידע
לוח השנה האקדמית

לוח השנה האקדמית
לוח תאריכים אקדמי לשנת הלימודים תש”פ

פתיחת שנת הלימודים תש”פ – יום א’, 27 באוקטובר 2019
חופשת חנוכה יום א’, 29 בדצמבר 2019
סיום סמסטר א’ יום א’, 26 בינואר 2020 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א’ יום ב’, 27 בינואר 2020 עד יום ו’, 21 בפברואר 2020
בחינות מועד ב’ יום א’, 23 בפברואר 2020 עד יום ה’, 12 במרץ 2020
בחירות לכנסת יום ב’, 2 במרץ 2020, ו’ באדר תש”פ
חופשת פורים יום ג’, 10 במרץ 2020 עד יום ד’, 11 במרץ 2020
פתיחת סמסטר ב’ יום א’, 22 במרץ 202
חופשת פסח יום א’, 5 באפריל 2020 עד יום ד’, 15 באפריל 2020,  חזרה ללימודים ביום ה’, 16 באפריל 2020
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יום ג’, 21 באפריל 2020 (יום לימודים רגיל)
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ב’, 27 באפריל 2020 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום ב’, 27 באפריל 2020 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון יום ג’, 28 באפריל 2020
יום העצמאות יום ד’, 29 באפריל 2020
יום הסטודנט יום ה’,  21 במאי 2020
חופשת שבועות יום ה’, 28 במאי 2020 עד יום ו’, 29 במאי 2020
סיום סמסטר ב’ יום ו’, 26 ביוני 2020 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א’ – לימודי בוקר יום א’, 28 ביוני 2020 עד יום ו’, 24 ביולי 2020
בחינות מועד א’ – לימודי ערב יום א’, 28 ביוני 2020 עד יום ו’, 10 ביולי 2020
פתיחת סמסטר קיץ יום א’, 12 ביולי 2020
בחינות מועד ב’ – לימודי בוקר יום א’, 26 ביולי 2020 עד יום ד’, 12 באוגוסט 2020
בחינות מועד ב’ – לימודי ערב במהלך סמסטר קיץ, לא בימי לימוד
ט’ באב יום ה’, 30 ביולי 2020, יום ללא לימודים וללא בחינות
בחינות מועד ג’ – לימודי בוקר יום ה’, 13 באוגוסט 2020  עד לפתיחת שנה”ל תשפ”א
סיום סמסטר קיץ יום ו’, 4 בספטמבר 2020 (יום לימודים רגיל)
בחינות מועד א’ – לימודי ערב יום א’, 6 בספטמבר 2020 עד יום ה’, 17 בספטמבר 2020
בחינות מועד ב’ – לימודי ערב במהלך חגי תשרי
בחינות מועד ג’ – לימודי ערב יום ב’, 12 באוקטובר 2020 עד יום ו’, 16 באוקטובר 2020
ובמהלך סמסטר א’ תשפ”א
פתיחת שנת הלימודים תשפ”א – יום א’, 18 באוקטובר 2020

 

לוח תאריכים אקדמי לשנת הלימודים תשפ”א

לוח תאריכים אקדמי לשנת הלימודים תש”פ – פרויקט מח”ר

לוח תאריכים אקדמי לשנת הלימודים תשפ”א – פרויקט מח”ר

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

تعالوا لتصبحوا مهندسين !