תחנת המידע
סטודנטים להנדסה במהלך שיעור

דרושים במכללה

למשרות סגל מנהלי: דרושים – סגל מנהלי

למשרות סגל אקדמי: דרושים – סגל אקדמי

 

تعالوا لتصبحوا مهندسين !