תחנת המידע
תואר שני בהנדסת תוכנה - תכנית הלימודים לשנת תשע"ו

תואר שני בהנדסת תוכנה – תכנית הלימודים לשנת תשע”ו
שנה ראשונה

סמסטר א’

סמסטר א’ דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ”ז קוד שם קוד שם
10502 אלגוריתמים מבוזרים 3 3.0 10007 אלגוריתמיקה 1
10500 תיכון מערכות תוכנה 3 3.0 10016 הסתברות וסטטיסטיקה 2
קורס בחירה* 3 3.0 10054 תיכון מונחה עצמים
סה”כ 9 0 0 9.0

 

סמסטר ב’

סמסטר ב’ דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ”ז קוד שם קוד שם
10504 מודלים לפיתוח מערכות תוכנה 3 3.0 10014 הנדסת תכנה
10503 שיטות מתמטיות במדעי המחשב 3 3.0 100151001810004 הסתברות וסטטיסטיקה 1חדו”א 2אלגברה לינארית 2
קורס בחירה* 3 3.0
סה”כ 9 0 0 9.0

שנה שנייה

סמסטר ג’

סמסטר ג’ דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ”ז קוד שם קוד שם
קורס בחירה* 3 3.0
קורס בחירה* 3 3.0
10531 פרויקט גמר 4 4.0 השלמת כל קורסי החובה לתואר שני
סה”כ 10 10 0 0 10.0

 

סמסטר ד’

סמסטר ד’ דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ”ז קוד שם קוד שם
קורס בחירה* 3 3.0
קורס בחירה* 3 3.0
10531 פרויקט גמר 4 4.0 השלמת כל קורסי החובה לתואר שני
סה”כ 10 10 0 0 10.0

קורסי בחירה

הסטודנט ילמדו קורסי בחירה עד להשלמת 26 נ”ז כאשר הדרישה היא לבחור קורס בחירה אחד לפחות מאשכול הנדסת תכנה, קורס בחירה אחד לפחות מאשכול מדעי המחשב וקורס בחירה אחד לכל היותר מאשכול ניהול פרויקטי תוכנה.

אשכול פרטי הקורס
קוד קורס ה ת מ נ”ז
הנדסת תוכנה 10505 נושאים מתקדמים בשפת תכנות 3 3.0
 12006 הנדסת תוכנה במחשוב ענן 3 3.0
 12007 מודלים סטטיסטיים והערכת ביצועים 3 3.0
 12008 סמינר בהנדסת תוכנה 3 3.0
 12010 מערכות תקשורת 3 3.0
 12011 ה- WEB הסמנטי 3 3.0
 12012 תכנות מערכות ניידות 3 3.0
 12029 שימושיות וממשק משתמש 3 3.0
 12032 הבטחת איכות תוכנה 3 3.0
מדעי המחשב  12009 תקשורת במערכת אד-הוק 3 3.0
 12013 חישוב מקבילי 3 3.0
12014 נושאים בבינה מלאכותית 3 3.0
 12015 כריית מידע וידע 3 3.0
 12016 התמודדות עם בעיות NP קשות 3 3.0
 12017 סמינר במדעי המחשב 3 3.0
 12018 קריאה מודרכת 3 3.0
 12019 אלגוריתמים הסתברותיים 3 3.0
 12020 נושאים באבטחת מידע 3 3.0
12021 אימות פורמלי של מערכות 3 3.0
ניהול פרויקטי תוכנה  12022 הקמה וניהול של חברות הזנק 3 3.0
12023 שיווק באינטרנט 3 3.0
 12024 מיומנויות ניהול 3 3.0
 12025 סוגיות נבחרות בקניין רוחני 3 3.0
 12026 ניהול פיננסי 3 3.0
 12027 תורת השיווק 3 3.0
12028 תקשורת בינאישית 3 3.0
 12030 סמינר ביזמות 3 3.0
 12033 ניהול וניתוח סיכונים 3 3.0

 

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת תוכנה לתואר שני

 

تعالوا لتصبحوا مهندسين !