תחנת המידע
נוהל סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים

נוהל סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים
עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע”ר) קבעה סעדים לסטודנטים המשרתים במילואים.

להלן נוהל סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

تعالوا لتصبحوا مهندسين !