תחנת המידע
קולות קוראים

קולות קוראים
אנחנו ברשות המחקר רוצים שתמיד תדעו על קיומם של הקולות הקוראים העדכניים ביותר – למחקר ומלגות.
לכן פתחנו את העמוד הקולות קוראים המתעדכן שלנו: היכנסו לקישור וראו אילו מענקי מחקר פורסמו מטעם מרכזי המחקר הרבים בארץ ובעולם.
לסיוע בהגשה וכל שאלה נוספת על הליך הגשת בקשה למענק מחקר מוזמנים לפנות למנהלת הפרוייקטים ברשות המחקר:
לילי פרגמניקוב
Lilipe@jce.ac.il
02-6588020

تعالوا لتصبحوا مهندسين !