וועדת מחקר

וועדת מחקר
כחלק מפעילות וועדת מחקר, מתכנסת וועדת חודשית בהובלת ד"ר דורון אזולאי הדנה, בוחנת ומאשרת תחומים שונים הנוגעים לביצוע מחקר על ידי חברי וחברות סגל המכללה.

חברי וחברות הוועדה:

יו"ר הוועדה- ד"ר דורון אזולאי
פרופ' תמר רז-נחום
ד"ר היתם קאסם
פרופ' רחל בן אליהו זוהרי
ד"ר גבי פינטו
מרכזת הוועדה – דנית אריאן

קישורים לטפסים ונהלים :
טופס יציאה לכינוסים והשתלמויות
נוהל יציאה להשתלמות ממושכת
טופס בקשה ליציאה להשתלמות ממושכת
קול קורא להגשת בקשה למענק מימון ראשוני
טופס בקשה לקבלת מענק מימון ראשוני
קישור להגשת בקשה להמרת שעות הוראה למחקר
טופס בקשה להמרת שעות הוראה למחקר

 

בואו להיות מהנדסים!